Dbałość pracownika biura rachunkowego o swój wizerunek

Niewątpliwym jest fakt, że w relacjach międzyludzkich kluczowe znaczenie odgrywa jakże ważne pierwsze wrażenie. Tyczy się to zarówno sfery prywatnej, jak i zawodowej. Należy przyznać, iż w branży zawodowej dla każdego pracodawcy najistotniejszym jest, by jego firmę tworzyły osoby posiadające adekwatne do zajmowanego stanowiska kwalifikacje, dysponowały szeroką wiedzą oraz chcący rozwijać się i stale poszerzać dotychczasową wiedzę, a następnie wykorzystywać ją w praktyce zawodowej. Wprawdzie w każdej pracy pierwszorzędne znaczenie ma fachowość, aczkolwiek istnieją pewne stanowiska pracy, w których dodatkowo zwraca się uwagę na aparycję pracowniczą.

Baczną uwagę dotyczącą swojego wizerunku w miejscu pracy powinien zwracać m. in. księgowy – niezależnie od tego, czy posiada on swoje biuro rachunkowe, czy też reprezentuje firmę zewnętrzną. Powinien on przestrzegać zasad dotyczących swojej prezentacji w firmie, gdyż obowiązki przez niego wypełniane są ściśle uzależnione od korzystających z usług biura klientów. Nie od dziś wiadomo, że wystarczy krótka wymiana zdań z nowo poznaną osobą, by stwierdzić, czy wzbudzi ona w nas zaufanie, czy wręcz przeciwnie. Tak drobny akcent, jak sposób zainicjowania konwersacji przez księgowego może mieć decydujący wpływ na jej przebieg. Kontakt wzrokowy odgrywa tutaj ogromną rolę. Posada księgowego, która głównie opiera się na współpracy z przybywającymi do biura kontrahentami zatem w pewnym sensie zmusza do zachowania i przestrzegania przez niego pewnego rodzaju kanonu, który buduje wizerunek jego osoby oraz instytucji, którą prezentuje. Należy zatem zadbać o miłą aparycję podczas pracy, ponieważ sprzyja ona w dużej mierze budowaniu przyjaznych relacji z klientem – chyba większość ludzi nie ma co do tego stwierdzenia żadnych wątpliwości. Nie bez przyczyny powszechnie mówi się, że „jak nas widzą, tak nas piszą”. Na jakie zatem elementy aparycji powinien zwrócić księgowy, by wywrzeć jak najlepsze wrażenie na rozmówcy?

Tak jak wspomniano już wcześniej na pierwszy rzut oka wysuwa się wygląd zewnętrzny pracownika (w tym przypadku pracownika biura rachunkowego, tj. księgowego) oraz jego obszaru pracy, na które w pierwszej kolejności zwraca uwagę potencjalny klient. Należytą do zajmowanego stanowiska stylizacją, pracownik przekazuje klientowi określone treści. Strojem oraz wizualnym wizerunkiem podkreśla swój profesjonalizm i kompetencje, wyraża szacunek rozmówcy oraz pokazuje, że jest właściwą osobą na powierzonym mu stanowisku pracy. Ubiór księgowego powinien być przede wszystkim elegancki i nienaganny. Stanowisko pracy powinno być utrzymane w ładzie, gdyż tak z pozoru drobny akcent może dać do zrozumienia odbiorcy, że osobę, do której przyszliśmy charakteryzuje pedantyzm i zorganizowanie.

Kolejnym aspektem, na który klient zwraca niebagatelną uwagę jest sposób przekazywanych informacji. Księgowy powinien posługiwać się fachowym, naukowym językiem, co świadczy o jego wszechstronnej wiedzy. Niezwykle ważne jest, by księgowy umiał przekształcić język, którym operuje na ten, który zrozumiały będzie dla odbiorcy. Oprócz werbalnego sposobu komunikacji znaczną wagę w porozumiewaniu się ma także mowa ciała czyli gestykulacja, świadcząca o pewności wypowiadanych słów.

Ponadto księgowy powinien z racji swojego zawodu zawsze emanować życzliwością, trzymać nerwy na wodzy i przejawiać opanowanie.

Kreowanie i podkreślanie profesjonalnego wizerunku w miejscu pracy jest pewnego rodzaju strategią w tworzeniu obrazu własnej osoby oraz budowaniu relacji interpersonalnych.